Toiminta käytännössä

Hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen, toiminta on aina yksilöllistä ja tavoitteellista. Sosiaalipedagoginen hevostoiminnan avulla luodaan mahdollisuuksia onnistumiselle, positiiviselle kokemukselle ja elämyksille. Toiminta suunnitellaan tukemaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että jokainen saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

Toiminnan lähtökohtana on hevosen ja ihmisen vuorovaikutus sekä talliyhteisön ja talliympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Tavoitteena tarjota mahdollisuus edistää ja tukea kokemuksellista oppimista ja myönteistä kehitystä, vahvistaen ja voimaannuttaen. Hevosten ja eläinten käsittelyssä korostuu hyvä käsittelytaito, lempeä johdonmukaisuus ja eläimen kunnioittaminen yksilönä.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla kohdataan niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta, riittävä lepo sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen voi toimia siltana oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Hevosavusteinen toiminta on yhdessä tekemistä, uuden oppimista, haasteisiin tarttumista, onnistumisen kokemuksia, läsnäoloa ja keskittymistä hevosen avulla. Hevostoiminnan ohessa nousevista tunteista ja ajatuksista keskustelua. Hevosavusteisessa toiminnassa mahdollistetaan omien voimavarojen löytyminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Käytännössä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä toteutuvaa toimintaa hevosten kanssa, hevosmiestaitojen hevosenkäsittelyn harjoittelua, hevosten hoitamista harjaamista, ruokintaa, konkreettisten tallitöiden tekemistä. Rauhoittavaa ratsastamista lähimaastossa vehreässä metsässä tai oman tasapainon harjoittamista sekä rentoutusharjoituksia kentällä. Tutustumme hevoseen ja opettelemme hevosen kieltä. Hevosen käyttäytymisen ymmärtämisen kautta opimme peilaamaan omaa toimintaamme. Harjoittelemme tunne- ja kehotietoisuutta, mielen- ja kehonhallintaa, vuorovaikutustaitoja, keskittymistä sekä läsnäoloa.

Hevoselle voi kuiskata murheensa sekä kokea vauhdin hurmaa ja voittaa pelkojaan.