Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen avulla.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogi – aito kohtaaminen.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Hevosen avulla voidaan harjoitella taitoja, jotka siirtyvät arkielämään ja lisäävät hyvinvointia.

Omenankukan tallin sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät yksilöllisestä tuesta hevostoiminnan avulla.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
  • ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä
  • sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista talliyhteisössä
  • Green Care -toimintaa: ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista
Tavoitteet
  • syrjäytymisen ehkäisy
  • sosiaalinen kasvu
  • hyvinvoinnin tukeminen

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa talliyhteisössä ja hevosten kanssa toimiessa pyritään tukemaan sosiaalisten taitojen kehitystä ja arjen hallintaa. Toiminnan kautta saatavien omakohtaisten kokemusten ja oivaltamisen kautta pyritään vahvistamaan taitoja, tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja lisäämään uskoa omiin kykyihin.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammatillista ja vastuullista toimintaa, jota ohjaa SPHT – ohjaaja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole ratsastusterapiaa, eikä ratsastuksen ohjaamista, vaan tallilla toteutettavaa hyvinvointia lisäävää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Hevostoimintaa voidaan toteuttaa yksilökäynneillä tai pienryhmissä.

Kuva: Reetta Appelblom