Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen avulla. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen …

Hevostoiminnan vaikutuksia

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa sosiaalisen kasvun tukena virkistys- ja harrastustoiminnassa, opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluissa. Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Toiminnassa tavoitellaan onnistumisen-, osallisuuden, merkityksellisyyden sekä elämyksen tunteita. …

Miksi hevonen

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevosen kuntouttavia ominaisuuksia hyödynnetään suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Hevonen sopii kuntouttavaan toimintaan monien erityislaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi. Hevosen kanssa toimiminen on voimaannuttava kokemus. Hevonen voi toimia siltana oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Hevonen on suurikokoinen ja kunnioitusta …

Toiminta käytännössä

Hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen, toiminta on aina yksilöllistä ja tavoitteellista. Sosiaalipedagoginen hevostoiminnan avulla luodaan mahdollisuuksia onnistumiselle, positiiviselle kokemukselle ja elämyksille. Toiminta suunnitellaan tukemaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että jokainen saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. …

Kurssit

HEVOSEN KANSSA I / Sosiaalipedagogista hevostoimintaa vahvalla tuella Tämä kurssi on tarkoitettu 1.- 3.lk lapsille. Kurssi voidaan toteuttaa yksilökurssina / pienryhmässä ( max 4 hlö ). Kurssilla vahvistetaan kaveritaitoja. Kaikissa harjoituksissa pyritään tukemaan sosiaalisia taitoja, …