Hevostoiminnan vaikutuksia

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa sosiaalisen kasvun tukena virkistys- ja harrastustoiminnassa, opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluissa.

Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Toiminnassa tavoitellaan onnistumisen-, osallisuuden, merkityksellisyyden sekä elämyksen tunteita. Hevostoiminnalla voidaan harjoitella, tukea ja vahvistaa mm.

 • vuorovaikutus – ja sosiaalisia taitoja
 • tunnetaitoja ja tunneilmaisun taitoja
 • itsetuntemusta
 • toiminnanohjaustaitoja
 • itsesäätelytaitoja
 • keskittymiskykyä
 • rauhoittumista ja rentoutumista
 • arjenhallintataitoja ja vastuuntuntoa
 • kielellisiä taitoja
 • kehonhallintaa ja motorisia taitoja
 • mielialan kohentumista
Kuva: Reetta Appelblom